Stoneman Taurista Silber Tour

Etappe 1: Stoneman Taurista Silber Tour

Etappe 2: Stoneman Taurista Silber Tour

Etappe 1: Stoneman Taurista Silber Tour (mit Hüttenübernachtung)

Etappe 2: Stoneman Taurista Bronze Tour (mit Hüttenübernachtung)